Westfriesland

Nomineren voor 5e NHN Business Awards mogelijk

Foto NHN Business Awards/Kees Nan

HEILOO –  Op 29 november worden de NHN Business Awards voor het 5e jaar uitgereikt. Maar voordat de prijzen worden uitgereikt is de organisatie op zoek naar inspirerende ondernemers in Noord-Holland boven het Noord Zeekanaal. Nomineren kan in drie categoriën; Grootbedrijf, MKB midden en MKB Klein. Dit jaar gaat de Thema Award naar een onderneming in de sector Leisure.

Aanmelden

Aanmelden is volgens de organisatie niet moeilijk. “Elke ondernemer uit NHN kan zichzelf aanmelden. Maar ook kan iedereen een ondernemer als kandidaat nomineren. Zelfs geheime tips over kandidaten zijn welkom. Hoe sterker het kandidatenteam, des te spannender het wordt.”

Het onderscheid in de categorieën:

  • Grootbedrijf voor bedrijven met 100+ fte.
  • MKB Midden voor bedrijven met 10 -100 fte.
  • MKB Klein voor bedrijven met 0 – 10 fte.
  • Thema Award: Leisure

Criteria

Voor de deelname gelden enkele spelregels. Zo moet de onderneming moet minimaal 3 jaar bestaan, heeft de onderneming een positief bedrijfsresultaat over het huidige en het afgelopen jaar
en is het hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd in Noord-Holland Noord. De selectie van de winnaars wordt gedaan door een ervaren en onafhankelijke 10-koppige jury o.l.v. Martien Dobber, partner van BDO.

Thema Award 2018: Leisure

Naast de 3 hoofdcategorieën kiezen we jaarlijks een Thema Award. Dit jaar gaat deze award naar de sector Leisure. De bestedingen in de vrijetijdsindustrie zijn volgens de ING fors. Nederlandse huishoudens geven rond de 20% van hun besteedbare inkomen uit in deze sector. Het voor de Leisure sector belangrijke consumentenvertrouwen is de laatste tijd toegenomen. Door het grote en nog steeds toenemende aanbod is het voor bedrijven van groot belang om zich te blijven onderscheiden. Klantbeleving, de juiste combinatie van prijs en kwaliteit en focus op de juiste doelgroep zijn doorslaggevend voor een succesvol business model.

Belangrijkste deelsectoren zijn Horeca: cafés, catering, hotels en restaurants | Recreatie: verblijfsrecreatie en dagrecreatie | Sport/welness: fitness, sauna, thermen, zwembaden.

Publieksprijs

De laatste prijs is de Publieks Award. Hiervoor kan iedereen via de website op alle genomineerden worden verkozen. Iedere finalist dingt automatisch ook mee naar de Publieks Award.

Nomineren voor 5e NHN Business Awards mogelijk
To Top