Westfriesland

Voorzitter OSH content met verandering binnenstad Hoorn

HOORN – Namens de OSH, Ondernemers Stad Hoorn reageert voorzitter Rien van Drongelen op de actualiteiten in de Hoornse binnenstad. Blij is hij met de komst van 1850 gratis parkeerplaatsen tijdens koopzondagen en dat ondanks de brand bij Avontuur de wintersfeer verlichting voor Hoorn klaar staat om vanaf 1 november de binnenstad te versieren. Ook het vervolg op de pilot van de hanging baskets met fleurige planten stemt Van Drongelen tevreden.

De investering van bijna 2 miljoen euro voor de nieuwe inrichting stemt tot zijn tevredenheid zeker nadat in het begin het proces tussen ondernemers, buurtbewoners en gemeente stroef verliep. “Mede als gevolg van de inbreng van de OSH is er dus nu echt goed nieuws.”

Uit de nieuwsbrief van OSH

GOEDNIEUWSSHOW!

Afgelopen dinsdagavond heeft de gemeenteraad van Hoorn vrijwel unaniem besloten tot de herinrichting van het Kerkplein. Er wordt voor bijna 2 miljoen euro geïnvesteerd. Alle partijen waren zeer tevreden over de werkwijze en resultaten van de werkgroep met vertegenwoordigers van bewoners en (horeca)ondernemers. Na een aanvankelijk valse start en mede als gevolg van de inbreng van de OSH is er dus nu echt goed nieuws.

Ook heeft de gemeenteraad dinsdag besloten tot het invoeren van gratis parkeren op de (super)koopzondagen op de parkeerterreinen aan de rand van de binnenstad. Hoewel het verzoek van de OSH verder ging hebben de coalitiepartijen in de raad gekozen voor een beperktere start. Evaluatie na minimaal 1 jaar moet duidelijk maken wat de effecten zullen zijn van deze maatregel en welk vervolg er eventeel mogelijk is. Voor nu moeten we blij zijn met dit resultaat wat betekent dat er 1850 gratis parkeerplaatsen beschikbaar zijn op de locaties Lambert Meliszweg, Vale Hen, Pelmolenpad, P&R terrein, RAC terrein en de parkeergarages ‘t Jeudje en Parkschouwburg. Wij gaan dit goede nieuws samen met de afdeling communicatie van de gemeente en Hoorn Marketing in een groot deel van Noord-Holland bekend maken.

Het zal niemand zijn ontgaan dat ons project met de hanging baskets een groot succes is gebleken. Wij hebben vrijwel uitsluitend positieve reacties mogen ontvangen. Deze signalen zijn ook binnen gekomen bij de gemeente. Omdat wij dit als OSH niet geheel zelf kunnen en willen financieren heeft het college van B en W ons laten weten dat er ook in de komende jaren gerekend kan worden op een substantiële financiële bijdrage. Het goede nieuws is direct opgepakt en de projectgroep is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor 2019.

Tenslotte het laatste goede nieuws. Na de verschrikkelijke brand bij de firma Avontuur ligt er inmiddels een compleet nieuwe wintersfeerverlichting klaar voor de binnenstad van Hoorn. Op bijgaande foto het bewijs. Een ongekende prestatie van de medewerkers van dit bedrijf. De komende weken worden de voorbereidingen getroffen en naar verwachting zal de verlichting in de laatste week van oktober worden opgehangen. Daarnaast is het de wens van wethouder Tap om de wintersfeerverlichting in de periode 1 november tot 1 februari uit te breiden. Ondernemers kunnen hieraan bijdragen door zelf stijlvolle verlichting te verzorgen in en rond de winkels. Over de spelregels wordt u nog nader geïnformeerd.

Tot zover de GOED NIEUWS berichten. Er moet weer worden terug gekeken en nagedacht over de toekomst. Ook de begroting voor 2019 en dus de besteding van de door u opgebrachte belasting moet worden besproken. In deze nieuwsbrief dus de uitnodiging en agenda voor de jaarvergadering op 17 oktober as. Ik zie u graag.

Met vriendelijke groeten, Rien van Drongelen (voorzitter OSH/BSM)

Jaarvergadering

De jaarvergadering van de OSH vindt plaats op woensdag 17 oktober in Het Wapen van Hoorn, Kleine Oost. Op de agenda staat:

  • Het voordragen van nieuwe bestuursleden Sjon Dekker en Paul van Kuik
  • Financiële verslag legging, benoeming kascommissie
  • Speerpunten voor de komende jaren, o.a. begroting 2019
  • Hoorn Marketing
To Top