Westfriesland

Westfriesland gaat bedrijventerreinen regionaal afstemmen

REGIO – Op basis van onderzoek willen de zeven gemeenten in Westfriesland komen tot een betere afstemming in vraag en aanbod van bedrijventerreinen. Hiertoe sluiten ze samen met de provincie Noord-Holland een convenant. Een eenduidige strategie om het overaanbod tegen te gaan kwam tot stand in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf NHN.

Terugdringen overaanbod

Overaanbod van bedrijventerreinen is ongewenst, omdat dit onder meer leidt tot half gevulde terreinen, leegstand, lagere vastgoedwaarden, een onnodige aanslag op gronden. Buck Consultants schatte de behoefte voor de regio West-Friesland tot 2040 op circa 50 hectare. Het aanbod zou zonder ingrijpen kunnen oplopen tot zo’n 200 hectare. Om die reden gaan de Westfriese gemeenten een gezamenlijke strategie hanteren, gericht op terugdringen overaanbod.

Helder kader

Zo is er inmiddels dankzij de strategie ca.70 ha aanbod uit de markt genomen en is er ca. 65 ha aan plannen on hold gezet. Deze plannen kunnen pas worden ontwikkeld wanneer de noodzaak hiervan is aangetoond. Ook gaan ze gezamenlijk de marketing en acquisitie oppakken.

De afspraken in het convenant moeten bijdragen aan het verbeteren van het vestigingsklimaat in de regio Westfriesland/Noord-Holland Noord en geven zowel markt als overheden een helder kader waarbinnen de economie zich optimaal kan ontwikkelen.

Bron: Ontwikkelingsbedrijf NHN

Westfriesland gaat bedrijventerreinen regionaal afstemmen
To Top
*/ ?>