Westfriesland

BIZ maakt meer mogelijk voor Stichting Schagen Marktstad

SCHAGEN – Op 9 oktober ondertekenden de gemeente en de BIZ-vereniging Schagen Binnenstad een uitvoeringsovereenkomst. Wethouder Jelle Beemsterboer, secretaris Marlous Peetoom, penningmeester Gerard Stuijt en voorzitter Esther Cremer kunnen niet wachten tot de Bedrijveninvesteringszone voor de binnenstad een feit is.

Wethouder Jelle Beemsterboer: “Mensen weten de weg naar Schagen te vinden. Om deze bezoekers vast te houden, nieuwe bezoekers aan te trekken en de bestedingen te laten toenemen, zijn investeringen in promotie en uitstraling van het centrum belangrijk. Hier investeren ondernemers nu ook in, maar via een BIZ doen alle ondernemers mee, daarom heeft stichting Schagen Marktstad het initiatief genomen tot een BIZ.”

Wat is een bedrijveninvesteringszone?

Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied, zoals enkele winkelstraten of een bedrijventerrein, waarbinnen ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers/vastgoedeigenaren in de BIZ betalen daaraan mee. Een BIZ kan worden opgezet door ondernemers en eigenaren samen of alleen door eigenaren.

Om tot een BIZ te komen stellen de ondernemers/eigenaren samen een plan op (BIZ-plan). Dat plan houdt onder meer in wat men gezamenlijk wil uitvoeren en welke begroting daarbij hoort. Als de gemeente met het plan akkoord gaat en er voldoende draagvlak onder de ondernemers/eigenaren is. Dan stelt de gemeenteraad een heffing in voor alle ondernemers/eigenaren in dat gebied; de zogenaamde BIZ-bijdrage. Zij betalen deze heffing aan de gemeente. De gemeente keert het bedrag in de vorm van een subsidie uit aan de BIZ-vereniging of BIZ-stichting.

Waarom een uitvoeringsovereenkomst?

Nadat door de stichting een projectplan is gemaakt en het college akkoord is gegaan, is de uitvoeringsovereenkomst ondertekend. Hier worden voor vijf jaar concrete afspraken in vastgelegd tussen de BIZ-vereniging Schagen Binnenstad en de gemeente.

De gemeenteraad neemt tijdens de vergadering van 12 november een besluit over de belastingverordening waarin de heffing van de BIZ wordt geregeld. Daarna volgt de laatste stap: de formele draagvlakmeting door de gemeente. De uitvoeringsovereenkomst en de verordening worden definitief als de meerderheid van de stemgerechtigde instemt. Vanaf 19 november tot 2 december vindt dan de stemming plaats.
Populair deze week

To Top
*/ ?>