Column

Column Stefan Kraft van Ermel: Westfriesland, een DIJK van een REGIO

28 februari 2019 – Column Stefan Kraft van Ermel: Westfriesland, een DIJK van een REGIO

In mijn hoedanigheid van citymarketeer van Hoorn leg ik ook regelmatig werkbezoeken af in onze prachtige regio Westfriesland en mag ik inspirerende mensen en organisaties ontmoeten. Zo moest ik onlangs eens naar een bespreking in Enkhuizen en besloot ik voor de verandering de auto eens te laten staan en de trein te nemen. Kan ik iedereen aanraden.

Je hebt Hoorn Kersenboogerd nog niet achter je gelaten, of er ontvouwt zich een prachtig gevarieerd landschap. Lintbebouwing rond de eeuwenoude dorpen, afgewisseld met uitgestrekte weidelandschappen trekken als wisselende toneeldecors aan je voorbij. Het is duidelijk zichtbaar dat Westfriesland is opgebouwd uit diverse sectoren, zoals veeteelt, akkerbouw, tuinbouw en ook af en toe wat lichte industrie. Landerijen, karakteristieke stolpboerderijen, dijkwoningen, kassen, boomgaarden, slootjes en beschermde vogel- en natuurgebieden flitsen langs, nauwlettend gadegeslagen door Blauwe Reigers die om de zoveel meter keurig de wacht lijken te houden. Idyllisch toch?

West-Friese juweeltjes

Beroeps gedeformeerd als ik als marketeer natuurlijk ben, vraag ik me meteen af (‘den gae je fezélf prakkedenke’ zou een echte West-Fries zeggen), wat er moet gebeuren, wat er nodig is, om al dit fraais onder de aandacht van toeristen en andere bezoekers van onze regio te brengen. Als je probeert als een buitenstaander naar onze regio te kijken en niet als ingezetene, springen een aantal sterke troeven in het oog.

Westfriesland is om te beginnen prachtig gelegen aan het Markermeer, het IJsselmeer en dat biedt legio kansen voor allerlei watersport gerelateerde activiteiten. Daarnaast beschikt Westfriesland over een paar juweeltjes aan cultuurhistorische stadjes en rustieke dorpen. Dat moet toch een trekpleister zijn voor iedereen die tijdens een vakantie of dagje uit, landelijkheid en (watersport-) recreatie zoekt en dat op zijn tijd wil afwisselen met wat ‘reuring’ in de vorm van gezellige terrasjes en bruisende culturele evenementen in de Hollandse steden? En al helemaal nu 2019 is uitgeroepen tot ‘Jaar van de Gouden Eeuw’!

Ambitieuze plannen

Gelukkig wordt er door velen in onze regio ook zo over gedacht. En de lat ligt hoog ook. De zeven gemeenten van Westfriesland hebben de ambitie geformuleerd dat onze regio binnen enkele jaren tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s van Nederland behoort!

In opdracht van deze zeven gemeenten van Westfriesland, heeft het Stedenbouwkundig Bureau Urhahn in samenwerking met anderen een lijvige en boeiende structuurschets opgesteld. Diverse stakeholders, zoals grote bedrijven en diverse organisaties uit de regio zijn daar uitvoerig bij betrokken. Dat is buitengewoon verstandig, want niet alleen wordt er op die manier extra draagvlak gecreëerd, maar er wordt ook geput uit de potentiële kennis en kunde van mensen uit de regio zelf. Een en ander heeft er in geresulteerd dat in november 2016 de notitie ‘Een DIJK van een REGIO’ werd opgeleverd.

Zonder de overige doordachte en zinnige inhoud van deze structuurschets tekort te willen doen, wil ik graag een aspect wat naar voren halen. Er wordt onder meer sterk ingezet op constructieve samenwerking in de regio. Men omschrijft dat als volgt en ik citeer: “De structuurschets is uitvoeringsgericht en biedt een uitnodigend verhaal dat regionale partijen en initiatiefnemers verleidt om mee te bouwen aan de toekomst van de regio. Een structuurschets die niet alles vastlegt, maar ruimte en flexibiliteit biedt aan initiatieven van, en gericht is op samenwerking tussen, publieke, private en maatschappelijke partijen”.

Samenwerking en communicatie, een boeiende reis

Die visie kan ik alleen maar onderschrijven. Samenwerking en communicatie zijn sleutelwoorden in elk vernieuwingsproces. Het is als een reis, ‘samen op weg gaan’. Natuurlijk gaat het ook om het einddoel, de bestemming, maar met name de reis op zich levert de bouwstenen tot succes.  En als we met elkaar willen bouwen aan de toekomst van Westfriesland – mede in het kader van de sterk groeiende vrije tijdseconomie, waar we toch graag ons graantje van willen meepikken – zullen we de handen ineen moeten slaan en voortdurend moeten blijven brainstormen en communiceren. En ik weet zeker, elke West-Fries, die toch bekend staat om zijn innoverende en sterke ondernemersgeest ziet dit in.

Tot slot beveel ik u van harte aan, ook eens de trein te pakken. Ter inspiratie, of gewoon om eens lekker voor u uit te mijmeren, starend en genietend van Westfriesland. Goede reis!

Stefan Kraft van Ermel

 

 

Column Stefan Kraft van Ermel: Westfriesland, een DIJK van een REGIOPopulair deze week

To Top
*/ ?>