Westfriesland

Hoe de Hoornse warenmarkten toekomstbestendig te maken?

HOORN – Hoe de Hoornse warenmarkten toekomstbestendig te maken? Dat is een vraag die een projectgroep in Hoorn aan het uitwerken is. Hiervoor wordt gewerkt met een in opdracht van de gemeente Hoorn door l&O uitgevoerd onderzoek, het juryrapport van de Beste Markt van Nederland en geluiden van de markt zelf.

Er zijn volgens het Hoornse College signalen dat het niet goed gaat met de Hoornse warenmarkten. De verkoop loopt terug door onder andere de concurrentie van grote winkelketens en internet. Om deze economische reden stoppen ondernemers en hebben de warenmarkten last van vergrijzing van bezoekers en ondernemers. Ook vindt er maar weinig vernieuwing plaats op de markt.

Verzelfstandiging

Een optie die door de gemeente is onderzocht is om de warenmarkten, net als in Alkmaar te verzelfstandigen. De Hoornse marktondernemers zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop de gemeente de warenmarkten nu organiseert en hiervoor er geen draagvlak is bij de marktondernemers voor verzelfstandiging van de week- en jaarmarkten.

Kosten

De organisatie van de warenmarkt kent een tekort van 30.000 euro in de begroting van 2019. Het college vindt dit een aanvaardbaar bedrag, omdat de warenmarkten een grote bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad en in de wijken.

Kansen

Uit het kwalitatief onderzoek volgt later een Toekomstvisie. Maar enkele aanpassingen zouden nu al kunnen worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het actief benaderen van vernieuwende ondernemers met producten die meer aansluiten bij de behoefte van de verschillende klantprofielen.
  • Het verbeteren van de communicatie tussen de gemeente en de marktondernemers via een maandelijkse nieuwsbrief die persoonlijk wordt uitgedeeld op de markt.
  • Het aansluiten bij evenementen van de binnenstad, zoals Winters Hoorn, om de zaterdagmarkt meer te promoten.
  • Het uitnodigen van marktondernemers en de marktmeesters voor het ‘Straatambassadeursoverleg'(vanuit het project De Nieuwe Winkelstraat) waaraan vertegenwoordigers van winkeliers en horeca in de binnenstad deelnemen.
  • Het onderzoeken van mogelijkheden om meer ruimte te creëren op de Gedempte Turfhaven, waar de looppaden door de bezoekers als te druk worden ervaren.
  • Het vernieuwen van de marktregels.

Met de toekomstvisie en deze aanpassingen is het de bedoeling van dit project een levendige, aantrekkelijke en sfeervolle zaterdagmarkt te behouden.

Hoe de Hoornse warenmarkten toekomstbestendig te maken?Populair deze week

To Top
*/ ?>