Westfriesland

Omring tekent Green Deal zorg 2.0

Marcel Rosendaal (directeur Vastgoed) en Mark Bernard (milieucoördinator) ondertekenden op donderdag 10 oktober 2019 namens Omring de Green Deal Zorg 2.0.

REGIO – Donderdag 10 oktober 2019 heeft zorgaanbieder Omring de Green Deal zorg 2.0 ondertekend. Met het ondertekenen van deze deal verbindt Omring zich aan afspraken om te verduurzamen door zich actief in de zetten voor CO2 reductie, circulair werken, medicijnresten uit water en een gezondmakende leef- en verblijfsomgeving. Het doel van de Green Deal is gezamenlijk de verduurzaming van de zorgsector te versnellen en de (nauwe) samenwerking de brancheorganisaties, zorgverenigingen en de rijksoverheid te bevorderen.

Daarnaast is Omring in mei 2019 lid geworden van Milieuplatform Zorgsector (MPZ). Dit is een branchevereniging van intramurale zorginstelling voor kennisuitwisseling en kennisopbouw voor een duurzame bedrijfsvoering. Om de duurzame bedrijfsvoering te kunnen stimuleren en te borgen wil het zorgbedrijf de locaties certificeren via het certificatieschema van de Milieuthermometer Zorg (onderdeel van MPZ).

Mark Bernard (milieucoördinator bij Omring) “De Green Deal Zorg 2.0 is een belangrijk onderwerp waar we ons bij Omring graag actief voor in willen zetten. Omring is een ambitieuze organisatie in de zorg en welzijnssector en met de ondertekening van deze deal zeggen we het niet alleen, maar verplichten we onszelf ook om substantieel meer te doen dan wettelijk verplicht.”

Samen

Inmiddels hebben al meer dan 200 partijen, waaronder o.a. ActiZ, PGGM, Woonzorggroep Samen, De Zorgcirkel, Stichting LeekerweideGroep, Magentazorg, het Dijklander ziekenhuis, de Rijksoverheid, gemeenten en banken zich aangesloten bij de Green Deal.

Omring tekent Green Deal zorg 2.0Populair deze week

To Top
*/ ?>