Westfriesland

VVD en Social Hoorn vragen om politieke middelen tegen leegstand winkels

HOORN – De partijen VVD en Social Hoorn maken zich zorgen over de leegstand van winkels in de binnenstad van Hoorn. Deze extra aandacht volgt na faillissement-procedures van meerdere winkelketens. Deze ontwikkeling leidt volgens de partijen tot veel onzekerheid bij de werknemers en voorspeelt niet veel goed voor de winkelleegstand en werkgelegenheid in de Retail-sector. Een soort leegstandsboete en actievere rol van de Raad zien de partijen als mogelijke kans.

Eerder heeft de VVD vragen gesteld over de “Leegstand Grote Noord”. Uit deze beantwoording bleek dat veel winkelpanden te klein zijn om bekende landelijke winkelketens aan te trekken. Wat de fracties van de VVD en sociaal Hoorn betreft wordt er op korte termijn onderzocht op welke wijze een mogelijke herschikking van winkels inclusief de optie tot samenvoeging, gerealiseerd kan worden. Bovendien biedt het stimuleringsfonds volkshuisvesting (SVn) de mogelijkheid om voor gebouwtransformatie een revolverend fonds in het leven te roepen.

Leegstandsverordening

“Wanneer onze fracties kijken naar de leegstand zien wij dat veel eigenaren van leegstaande panden hun uiterste best om leegstaande panden te vullen. We constateren echter ook dat
buitenlandse investeerders minder of geen aanstalten maken om leegstand terug te dringen. Dergelijke organisaties kopen panden in Hoorn slechts als investering en hopen dat het pand
in waarde zal stijgen. Op dit moment hebben wij niet de mogelijkheid hiertegen op te treden. Het invoeren van een leegstandsverordening zal mogelijk hier een einde aan kunnen
maken. In deze verordening kan worden opgenomen dat dat pandeigenaren worden gestimuleerd en desnoods beboet worden om tot een wenselijke invulling van leegstaande
panden te komen”, aldus Rob Droste (VVD) en Jeroen van der Veer (Sociaal Hoorn).

Aanvullende (concrete) aan het college:

  • Wij vinden dat mensen snel weer aan het werk moeten kunnen. Voert de gemeente Hoorn hier actief beleid op met het UWV, Werksaam en eventuele andere partners?
  • Heeft het college het herschikken van winkelpanden, het initiëren van gesprekken met pandeigenaren om tot een alternatieve invulling te komen onderzocht?
  • In welke mate is het college bereid om een actieve rol in te nemen bij het realiseren van een herschikking van winkels (met name op het Grote Noord), met als doel om bekende landelijke winkelketens aan te trekken en de leegstand terug te dringen?
  • In welke mate heeft het college bepaalde raadsbesluiten nodig om een actieve rol te kunnen spelen in de herschikking van winkelpanden?
  • Zou een leegstandsverordening hier een geëigend middel voor kunnen zijn en is het college bereid om een leegstandverordening voor te leggen aan de raad? Is het college bekend met de mogelijkheid om via het stimuleringsfonds volkshuisvesting (SVn) of onafhankelijk een revolverend fonds in het leven te roepen voor gebouw transformatie?
VVD en Social Hoorn vragen om politieke middelen tegen leegstand winkels
artikel loopt door onder deze advertentie
To Top
*/ ?>