Westfriesland

Zes procent leegstand van kantoren in Westfriesland

REGIO – De leegstand van kantoren in Noord-Holland is in 2018 gedaald van 12,7% naar 11,9%. Ook zijn er meer bedrijfskavels in gebruik genomen en is de werkgelegenheid flink toegenomen. Dit blijkt uit de Monitor Werklocaties Noord-Holland 2019 die de provincie Noord-Holland heeft gepubliceerd.

De gehele monitor is gedeeld door de provincie Noord Holland en is hier te lezen: monitor werklocaties 2019 (pdf, 13MB). Hieronder een selectie met voornamelijk voor de regio Westfriesland interessante grafieken en tekstdelen.

Kantoor leegstand

De leegstand op kantoorlocaties per deelregio is weergegeven in Figuur 2.3a. Op 1 januari 2019 staat gemiddeld 11,9% van de Noord-Hollandse kantoorlocaties leeg; dit is een afname van  0,8% ten opzichte van 2018. De daling van kantorenleegstand is in de meeste regio’s zichtbaar. Vooral in Gooi en Vechtstreek daalde de leegstand, tot 9,4%. Ook de leegstand in de regio
Alkmaar is opgelopen, van 14,7% naar 16,6%. Daarmee is de kantorenleegstand in Noord-Holland Noord afgelopen jaar met 1% toegenomen.

Plancapaciteit

In de provincie Noord-Holland bedraagt tot 2030 de plancapaciteit op kantoorlocaties 2,3 mln m² (tabel 2.1). De meerderheid van de planvoorraad is hard. De grootste plancapaciteit is in Amsterdam (1,2 mln m²) en Amstelland Meerlanden (0,7 mln m²). In Noord-Holland Noord is het planaanbod hard, met uitzondering van een kleine zachte planvoorraad in West Friesland (2.000 m²). De harde planvoorraad in Alkmaar is ten opzichte van 2017 afgenomen.

Veroudering bedrijventerreinen

Tabel 3.9 laat per regio het totale en het verouderde oppervlakte aan bedrijventerrein zien op basis van opgaven van gemeenten. Van de totale hoeveelheid bedrijventerrein (per 1-1-2019 ca. 12.000 bruto ha, incl. niet-kadegebonden zeehaventerreinen) is 18%, oftewel 2142 ha verouderd. Het totale aantal hectare verouderde bedrijventerrein is daarmee sterk gestegen ten opzichte van 2018.

In Noord-Holland Zuid is het verouderde oppervlakte (1734 ha, 20% van het totale bruto oppervlakte) zowel absoluut als relatief groter dan in Noord-Holland Noord (399 ha, 13%). De percentages verouderde oppervlakte lopen sterk uiteen van 5% in de IJmond tot 39% in Gooi en Vechtstreek.

Werkgelegenheid 2018

In Noord-Holland zijn in 2018 in totaal 1.581.060 banen. Dat is een stijging van 2,6 % ten opzichte van 2017 (ruim 40.000 banen). Het aantal banen nam toe in alle deelregio’s van Noord-Holland, maar met name in Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. De toename van het totaal aantal banen is een versterking van het economische herstel dat zichtbaar was in 2017. De werkgelegenheid wordt door LISA onderscheiden in de grotere fulltime banen (meer dan 12 uur per week) en de kleinere parttime banen (minder dan 12 uur per week). In 2018 zijn er 244.267 banen van minder dan 12 uur per week in Noord-Holland.

Deze parttime banen zijn relatief oververtegenwoordigd in de regio Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. De fulltimers zijn de banen met de meeste impact op de economie en bepalend voor de ruimtebehoefte op de werklocaties. Hieronder wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van deze banen. Noord-Holland kende in 2018 in totaal 1.336.793 banen van meer dan 12 uur per week, een stijging van 3% en eveneens 40.000. Dit betekent dat de toename van de werkgelegenheid vrijwel volledig is toe te schrijven aan het aantal banen van meer dan 12 uur per week.

Van het aantal fulltime banen in Noord-Holland zijn er 232.558 in de regio Noord-Holland Noord en 1.104.235 in Noord-Holland Zuid. Amsterdam kent de grootste werkgelegenheid (549.308 banen, 41% van de totale werkgelegenheid.  Amstelland- Meerlanden heeft 17% van het aantal banen. De regio Alkmaar heeft het grootste aandeel van de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord: meer dan 100.000 banen, bijna 8% van de totale provinciale werkgelegenheid (zie figuur 4.1).
Populair deze week

To Top
*/ ?>