Westfriesland

SED Gemeenten geven aan ondernemers financiële ademruimte

SED-REGIO – De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zien dat met name ondernemers acuut in financiële nood kunnen komen door de gevolgen van de Corona crisis.

Van de kant van de Rijksoverheid wordt hard gewerkt aan een maatregelenpakket om de ergste nood te lenigen. Tegelijkertijd is nog niet helemaal duidelijk hoe die verschillende maatregelen voor verschillende doelgroepen uit gaan pakken.

‘Ruimte bieden’

“Vooral aan onze ondernemers, waarvan sommige in grote financiële zorgen dreigen te komen, willen we wat ruimte kunnen bieden”, meldt de woordvoerder. “Daarom hebben de drie gemeenten gezocht naar mogelijke korte termijn maatregelen op het gebied van de heffing van de gemeentelijke belastingen.”

Opschorten

Gezamenlijk hebben de gemeenten besloten om de komende maanden, en in eerste instantie tot 1 juli, het versturen van nieuwe aanslagen, het versturen van aanmaningen en het versturen van dwangbevelen voor de betaling van al eerder opgelegde aanslagen op te schorten. De gemeentelijke belastingen waarvoor dit geldt zijn: de OZB, de toeristenbelasting, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en precario.

SED Gemeenten geven aan ondernemers financiële ademruimtePopulair deze week

To Top
*/ ?>