Westfriesland

Ondernemersfonds steunt Enkhuizen met crisispot

ENKHUIZEN – In het kader van de corona-crisis heeft het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen ( SOE) per direct een ‘crisispot’ van € 30.000,- beschikbaar gesteld voor gezamenlijke initiatieven die de lokale economie en non-profit sector ondersteunen.

Het Ondernemersfonds Enkhuizen maakt het mogelijk dat ondernemers en andere trekkingsgerechtigden gezamenlijk investeren in de lokale economie en samenleving. Het fonds
wordt gevuld door een extra heffing op de OZB voor niet woningen. Iedereen die hieraan meebetaalt is trekkingsgerechtigd en mag een beroep doen op deze ‘crisispot’.

Breed inzetbaar

Het Ondernemersfonds is van en voor ondernemers maar ook van en voor zorginstellingen, sportverenigingen en scholen op voorwaarde dat zij meebetalen aan de heffing op de OZB voor niet woningen.

Het eerste goede initiatief heeft zich al aangediend: winkeliersvereniging WSE heeft een aanvraag ingediend voor het ontwikkelen van een website waarop aanbiedingen te vinden zijn van de Enkhuizer Ondernemers. Daar waar de behandeling van een aanvraag door alle procedures normaal gesproken ruim een maand in beslag neemt zorgt het bestuur en de toetsingscommissie ervoor dat de aanvragen nu binnen 24 uur worden getoetst aan de criteria van het Ondernemersfonds.

Informatie

Aanvragen kunnen worden ingediend via het aanvraagformulier op de website www.ondernemersfondsenkhuizen.nl . Voor meer informatie over de mogelijkheden van het Ondernemersfonds Enkhuizen kan contact worden opgenomen met fondsmanager Judith Albers via j.albers@ondernemersfondsenkhuizen.nl

Ondernemersfonds steunt Enkhuizen met crisispotPopulair deze week

To Top
*/ ?>