Westfriesland

Gemeente Schagen helpt ondernemers met uitbreidingswens

SCHAGEN – In februari en maart 2019 heeft gemeente Schagen onderzoek gedaan naar de wensen en (uitbreidings)behoeften van de ondernemers. Uit dit onderzoek, dat de gemeente sinds een paar jaar jaarlijks houdt, blijkt dat ook dit jaar weer veel ondernemers willen uitbreiden.

Het onderzoek bestond uit een online enquête, die door 82 ondernemers is ingevuld. Van de ondervraagde ondernemers hebben er 35 aangegeven te willen uitbreiden. In de komende periode worden deze ondernemers gebeld door de gemeente.

Snellere procedure

De gemeente bespreekt dan wat de gemeente kan doen om deze plannen te doen slagen. Als de gemeente in een vroeg stadium kan inspelen op plannen, verloopt de procedure sneller. De gemeente zet zich in voor meer werkgelegenheid en versterking van de economie, daar past een actieve houding naar ondernemers bij.

Groeiambities

De gemeente vraagt de ondernemers jaarlijks naar hun groeiambities. Het gaat om een korte enquête die alleen ingevuld hoeft te worden als er groeiplannen zijn. Door elk jaar vinger aan de pols te houden wil de gemeente er voor zorgen dat procedures worden afgestemd op de planning van ondernemers, zodat economische ontwikkelingen niet vertragen door wettelijke proceduretijd. Alle ondernemers hebben een bericht ontvangen over het gehouden onderzoek. Zij worden allemaal hartelijk bedankt voor hun deelname aan het onderzoek.

Gemeente Schagen helpt ondernemers met uitbreidingswens
To Top
*/ ?>