Westfriesland

Overzicht regelingen voor ZZP-ers en Ondernemers met personeel

WESTFRIESLAND – De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het bedrijfsleven. De overheid heeft inmiddels een uitgebreid maatregelenpakket aangekondigd. Want wat als u ondernemer bent en de deuren hebt moeten sluiten. Of wat als u ZZP-er bent en u al uw klussen worden afgebeld? Dan zit u toch met een hoop vragen.

In onderstaande overzicht een schematisch weergave van de verschillende mogelijkheden die voor u, als ZZP-er of onderneming met personeel, van toepassing zouden kunnen zijn. Dit overzicht is alleen van toepassing op ZZP-ers en ondernemers in de regio West-Friesland!


ZZP-er

Bijstand voor Zelfstandigen en Corona;

   • 3 maanden (tot op heden tot 1 juni);
   • ZZP-er is gestart vóór 1 januari 2020;
   • ZZP-er is 1.225 uur per jaar werkzaam in eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
   • Bedrag afhankelijk van gezinssamenstelling;
   • Bedrag aanvulling tot sociaal minimum € 1500,31 netto per maand;
   • Dit bedrag hoeft niet te worden terugbetaald;

Lening vanuit WerkSaam Westfriesland;

   • Lening voor bedrijfskapitaal max.€ 10517,-;
   • Dit bedrag dient terugbetaald te worden

 Wat moet u doen?

   • Mail bbz@werksaamwf.nl;
   • Lever de volgende gegevens aan;
    • Inschrijving KvK en kopie ID Bewijs;
    • Informatie samenstelling huishouden
   • Meer informatie op werksaamwf.nl

LET OP: Regeling is nog niet van kracht. Er kunnen aanvullende criteria komen!


Onderneming met Personeel

Verwacht u minimaal 20% omzetverlies als gevolg van Corona? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud). Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

   1. U committeert zich géén ontslag gedurende periode tegemoetkoming;
   2. De aanvraag geldt voor max. 3 maanden met éénmalige verlenging van max. 3 maanden;
   3. De regeling geldt vanaf 1 maart 2020.

% Tegemoetkoming loonsom bij omzetverlies:

–   100% omzetverlies= 90% tegemoetkoming;

–    50 % omzetverlies= 45 % tegemoetkoming;

–    25 % omzetverlies= 22.5 % tegemoetkoming.

Overgangsregeling WTV naar NOW

Heeft u onlangs Werktijdverkorting aangevraagd maar nog geen antwoord gehad? Uw aanvraag voor de ingetrokken Werktijdverkorting (WTV) regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden.


Wat moet u doen?

Neem contact op met het Coronaloket van de Kamer van Koophandel. Met vragen kunt u zich wenden tot het KVK-coronaloket: www.kvk.nl/coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel naar 0800-2117 tussen 8.30-17.00 uur.

Samenwerkende partners

De Kamer van Koophandel heeft een Coronaloket geopend waar u veel informatie kunt terugvinden. Dit loket is het beste te raadplegen via de website. Afhankelijk van uw situatie kunt u voor overige vragen terecht bij het UWV, het Werkgeversservicepunt of WerkSaam Westfriesland.

5 praktische tips waar u direct mee aan de slag kunt:

 • Check uw overeenkomsten en verzekeringen;
 • Ga in gesprek met uw leveranciers en personeel;
 • Breng uw liquiditeit in beeld;
 • Bekijk of u dingen anders kunt doen;
 • Informeer naar mogelijke overheidsmaatregelen

Heeft u nog andere vragen aan of heeft u hulp of advies nodig? Werkgevers Servicepunt (WSP) is bereikbaar via e-mailadres Werkgeversservicepunt@werksaamwf.nl of direct via uw eigen WSP adviseur.

Overzicht regelingen voor ZZP-ers en Ondernemers met personeelPopulair deze week

To Top
*/ ?>